Publikace

Báchorky, báje, pověsti a jiné vypravování lidu z okresu lanškrounského
Václav Zdeněk Hackenschmied, Ústí n. O. 1928, Garn Brno 2016, 111 str.
k dostání: Garn

Banín. 720 let malé obce na česko-moravském pomezí
V. Velešík, V. Velešík ml., obec Banín, 2011, 309 str.

Barokní sochařství v Moravské Třebové
Jana Martínková a kol., KS města Moravská Třebová, 2011, 81 str.

Boj o hranici. Moravská Chrastová 1938
J. Gruntová, F. Vašek, Naše vojsko, 2018, 240 str.

Březová nad Svitavou včera a dnes
J. Horák, K. Adámek, Tváře, 2017, 96 str.

Cesta od renesance k baroku - Slavné stavby Moravské Třebové
Jan Sedlák a kol., Moravská Třebová a Foibos books 2012, 222 str.

Cimburk. Zřícenina hradu nad Městečkem Trnávkou u Moravské Třebové
Rostislav Vojkovský, nakl. Beatris, 2007, 44 str.

Eskymo Welzl - Paměti českého polárníka a zlatokopa
Jan Welzl, Carpe Diem 2009, 256 str.

Hejtmanství zábřežské
František Poštulka, Olomouc 1893, Garn Brno 2015, 116 str.
k dostání: Garn

Hřebečské baroko
Ladislav Loubal, Moravská Třebová, 1996, 32 str.

Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance
Marie Borkovcová, Irena Kuncová, Městské muzeum Lanškroun, 2001, 206 str.

Hřebečsko, náš kraj?
Jiří Šmeral, Vydavatelství UP Olomouc 2010, 136 str.
k dostání:

Chornice aneb Staletí pod štíhlou kráskou
Oldřich Koudelka, obec Chornice 2008, 105 str.

Kronika České a Moravské Radiměře
Karel Mauer, nakladatelství Fr. Šalé - Albert 2008, 320 str.

Kronika města Svitavy
R. Fikejz, Vl. Velešík, město Svitavy a Měst. muzeum a galerie Svitavy, 2006, 396 str.

Křenovská farnost v historii
J. Šmeral, J. Turko, Římskokatolická farnost Křenov, 2010, 125 str.

Kunčina v průběhu věků
V. Kučera, R. Svobodová, obec Kunčina, 2018

Labyrint svitavských příběhů aneb Co v učebnicích dějepisu nenajdete
R. Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy, 2014, 98 str.
dostupné online zde

Lačnovská ohlédnutí 1329–2019
M. Fadrný, 2019

Lanškroun - město polyhistora Jana Marka Marciho z Kronlandu

Městské muzeum Lanškroun, 2017, 216 str.

Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi
Jitka Gruntová, Naše vojsko 2002, 247 str.

Literární toulky po Svitavsku
Milan Báča, Oftis 2014, 312 str.

Malíři 16.–18. století a Moravská Třebová
J. Martínková, O. Jakubec, L. Mlčák ad., Kulturní služby M. Třebová 2011, 89 str.

Mariánské, trojiční a další světské sloupy a pilíře v okrese Svitavy
NPÚ Praha, 1997, 101 str.

Městečko Trnávka 700 let obce
Jiří Šmeral, Obecní úřad Městečko Trnávka 2010, 78 str. 

Mikuleč, obec na pomezí Čech a Moravy
Miloš Pešek, Obecní úřad Mikuleč, 180 str.

Mohelnice / Loštice ve fotografii do roku 1948
V. Křupka, M. Vaňourek, P. Fialek, 2007, 112 str.

Moravská Třebová: Městská reservace státní památkové správy
Oliva Pechová, Státní památková správa 1957, 68 str.

Moravská Třebová: Náčrt jejích dějin
Rudolf Hikl, Okresní osvětová rada v Mor. Třebové 1949, 124 str.

Moravská Třebová a její okolí na starých pohlednicích
Michal Burian, Miloslav Kužílek, vlastní náklad, 318 str.

Moravskotřebovské vlastivědné listy
Muzeum Moravská Třebová, přehled 

Naše Hřebečsko v dávnověku
Drahomíra Šustrová, Městské muzeum a galerie Svitavy 2003, 75 str.

O historii a současnosti města Březová nad Svitavou
Oldřich Vaněk, město Březová nad Svitavou 2004, 336 str.

Opatovec. Malá Sibiř na Hřebečsku
Miloš Pešek, 2020

Oskar Schindler
Radoslav Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy 1998, 165 str.

Osobnosti města Lanškrouna
Marie Borkovcová, Marie Macková a Věra Sekotová, Městské muzeum Lanškroun 1997, 63 str.

Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy
J. Gruntová, 1986

Poklady Moravské Třebové

J. Martínková, Muzeum M. Třebová 2008, 32 str.

Pověsti Moravskotřebovska
Jana Martínková a Jiří Šmeral, Muzeum M. Třebová 2004, 88 str.

Povídánky od nitěných knoflíků
příběhy a zkazky ze Zábřežska
Miroslav Kobza, nakl. Poznání, 2014, 112 str.

Příběhy ze starého Lanškrounska
Josef Benoni, nakl. Zdeněk Bauer Praha 2014, 173 str.

Publikace projektu Tady jsme doma
učební texty a další materiály vzniklé v rámci projektu škol Moravskotřebovska a Jevíčska
ke stažení na www.tady-jsem-doma.cz

Skalička 1910 - domy a obyvatelé
Josef Beran, Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh-Skalička 2011, str.

Slovník spisovatelů Svitavska: Osobnosti literatury Jevíčska, Litomyšlska, Moravskotřebovska, Poličska a Svitavska
Milan Báča, Oftis 2018, 222 str.

Smrt v týlu nepřítele
J. Gruntová, Naše vojsko, 2019, 242 str.

Staletími podél řeky Svitavy
Stanislav Brodesser, Moravské zemské muzeum Brno 2005, 110 str.

Svitavské osmy
R. Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy 2019


Svitavské pověsti

Drahomíra Šustrová, Městské muzeum a galerie Svitavy 1996, 97 str.

Svitavsko
Jaroslav Gloser, Zdeněk Holomý, nakl. Kruh Hradec Králové 1980, 252 str.

Svitavy - 700 let města
Vlastivědný sborník, Krajské nakladatelství v Brně 1956, 124 str.

Svitavy na starých pohlednicích
Městské muzeum a galerie Svitavy 2012, 115 str.

Svitavy včera a dnes (I a II)
Městské muzeum a galerie Svitavy 2007 a 2012, 115 str.

Svitavy v obrazech
Jiří Zdražil, Informační centrum Svitavy 2011, str.

Tajemné stezky: Putování Zábřežskem po stezkách legend a příběhů
Miroslav Kobza, nakl. Regia 2018, 264 str.

Tajemství správce Riedera aneb Pověsti a fakta Lanškrounska
Marie Macková, Městské muzeum Lanškroun 2010, 107 str.

Valentin Oswald Ottendorfer
Vlastimil Štěrba, Městské muzeum a galerie Svitavy 2000, 62 str.

Vendolí
Vladimír Buchta, Obecní úřad Vendolí 2003, 365 str.

Vlastivěda Lanškrounska: Krajem koruny země
Kolektiv autorů, Městské muzeum Lanškroun 2002, 560 str.

Vlastivěda moravská: Moravskotřebovsko Svitavsko
Kolektiv autorů, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Moravská Třebová, Svitavy 2002, 844 str. textu, 56 str. foto

Vlčí máky pod Cimburkem
Oldřich Koudelka, Obecní úřad Městečko Trnávka, 2005, 100 str. 

Vodní kola a kolové mlýny v Radiměři
Oswald Haberhauer, 2000, 40 str.

Zábřeh na starých pohlednicích
Miloslava Hošková, Petr Šmíd, Pavel Ševčík, Veduta Štíty 2013, 148 str.


Zelenými stezkami Velké pláně
Zdeněk Hlaváč, vyd. Akcent Třebíč 2009, 250 str.

Zmizelá Morava: Svitavy
Radoslav Fikejz, nakl. Paseka 2010, 76 str. textu, 146 foto

Žádné komentáře:

Okomentovat