Publikace

Banín. 720 let malé obce na česko-moravském pomezí
V. Velešík, V. Velešík ml., obec Banín, 2011, 309 str.

Barokní sochařství v Moravské Třebové
Jana Martínková a kol., KS města Moravská Třebová, 2011, 81 str.

Boj o hranici. Moravská Chrastová 1938
J. Gruntová, F. Vašek, Naše vojsko, 2018, 240 str.

Cesta od renesance k baroku - Slavné stavby Moravské Třebové
Jan Sedlák a kol., Moravská Třebová a Foibos books 2012, 222 str.

Cimburk. Zřícenina hradu nad Městečkem Trnávkou u Moravské Třebové
Rostislav Vojkovský, nakl. Beatris, 2007, 44 str.

Eskymo Welzl - Paměti českého polárníka a zlatokopa
Jan Welzl, Carpe Diem 2009, 256 str.

Hřebečské baroko
Ladislav Loubal, Moravská Třebová, 1996, 32 str.

Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance
Marie Borkovcová, Irena Kuncová, Městské muzeum Lanškroun, 2001, 206 str.

Hřebečsko, náš kraj?
Jiří Šmeral, Vydavatelství UP Olomouc 2010, 136 str.
k dostání:

Chornice aneb Staletí pod štíhlou kráskou
Oldřich Koudelka, obec Chornice 2008, 105 str.

Kronika České a Moravské Radiměře
Karel Mauer, nakladatelství Fr. Šalé - Albert 2008, 320 str.

Kronika města Svitavy
R. Fikejz, Vl. Velešík, město Svitavy a Měst. muzeum a galerie Svitavy, 2006, 396 str.

Křenovská farnost v historii
J. Šmeral, J. Turko, Římskokatolická farnost Křenov, 2010, 125 str.

Kunčina v průběhu věků
V. Kučera, R. Svobodová, obec Kunčina, 2018

Labyrint svitavských příběhů aneb Co v učebnicích dějepisu nenajdete
R. Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy, 2014, 98 str.
dostupné online zde

Lačnovská ohlédnutí 1329–2019
M. Fadrný, 2019

Lanškroun - město polyhistora Jana Marka Marciho z Kronlandu
Městské muzeum Lanškroun, 2017, 216 str.

Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi
Jitka Gruntová, Naše vojsko 2002, 247 str.

Mariánské, trojiční a další světské sloupy a pilíře v okrese Svitavy
NPÚ Praha, 1997, 101 str.

Městečko Trnávka 700 let obce
Jiří Šmeral, Obecní úřad Městečko Trnávka 2010, 78 str. 

Mikuleč, obec na pomezí Čech a Moravy
Miloš Pešek, Obecní úřad Mikuleč, 180 str.

Moravská Třebová: Městská reservace státní památkové správy
Oliva Pechová, Státní památková správa 1957, 68 str.

Moravská Třebová: Náčrt jejích dějin
Rudolf Hikl, Okresní osvětová rada v Mor. Třebové 1949, 124 str.

Moravská Třebová a její okolí na starých pohlednicích
Michal Burian, Miloslav Kužílek, vlastní náklad, 318 str.

Moravskotřebovské vlastivědné listy
Muzeum Moravská Třebová, přehled 

Naše Hřebečsko v dávnověku
Drahomíra Šustrová, Městské muzeum a galerie Svitavy 2003, 75 str.

O historii a současnosti města Březová nad Svitavou
Oldřich Vaněk, město Březová nad Svitavou 2004, 336 str.

Oskar Schindler
Radoslav Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy 1998, 165 str.

Osobnosti města Lanškrouna
Marie Borkovcová, Marie Macková a Věra Sekotová, Městské muzeum Lanškroun 1997, 63 str.

Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy
J. Gruntová, 1986

Pověsti Moravskotřebovska
Jana Martínková a Jiří Šmeral, Muzeum M. Třebová 2004, 88 str.

Povídánky od nitěných knoflíků
příběhy a zkazky ze Zábřežska
Miroslav Kobza, nakl. Poznání, 2014, 112 str.

Příběhy ze starého Lanškrounska
Josef Benoni, nakl. Zdeněk Bauer Praha 2014, 173 str.

Publikace projektu Tady jsme doma
učební texty a další materiály vzniklé v rámci projektu škol Moravskotřebovska a Jevíčska
ke stažení na www.tady-jsem-doma.cz

Skalička 1910 - domy a obyvatelé
Josef Beran, Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh-Skalička 2011, str.

Smrt v týlu nepřítele
J. Gruntová, Naše vojsko, 2019, 242 str.

Staletími podél řeky Svitavy
Stanislav Brodesser, Moravské zemské muzeum Brno 2005, 110 str.

Svitavské osmy
R. Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy 2019

Svitavské pověsti
Drahomíra Šustrová, Městské muzeum a galerie Svitavy 1996, 97 str.

Svitavsko
Jaroslav Gloser, Zdeněk Holomý, nakl. Kruh Hradec Králové 1980, 252 str.

Svitavy - 700 let města
Vlastivědný sborník, Krajské nakladatelství v Brně 1956, 124 str.

Svitavy v obrazech
Jiří Zdražil, Informační centrum Svitavy 2011, str.

Tajemné stezky: Putování Zábřežskem po stezkách legend a příběhů
Miroslav Kobza, nakl. Regia 2018, 264 str.

Tajemství správce Riedera aneb Pověsti a fakta Lanškrounska
Marie Macková, Městské muzeum Lanškroun 2010, 107 str.

Valentin Oswald Ottendorfer
Vlastimil Štěrba, Městské muzeum a galerie Svitavy 2000, 62 str.

Vendolí
Vladimír Buchta, Obecní úřad Vendolí 2003, 365 str.

Vlastivěda Lanškrounska: Krajem koruny země
Kolektiv autorů, Městské muzeum Lanškroun 2002, 560 str.

Vlastivěda moravská: Moravskotřebovsko Svitavsko
Kolektiv autorů, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Moravská Třebová, Svitavy 2002, 844 str. textu, 56 str. foto

Vlčí máky pod Cimburkem
Oldřich Koudelka, Obecní úřad Městečko Trnávka, 2005, 100 str. 

Vodní kola a kolové mlýny v Radiměři
Oswald Haberhauer, 2000, 40 str.

Zábřeh na starých pohlednicích
Miloslava Hošková, Petr Šmíd, Pavel Ševčík, Veduta Štíty 2013, 148 str.

Zmizelá Morava: Svitavy
Radoslav Fikejz, nakl. Paseka 2010, 76 str. textu, 146 foto

Žádné komentáře:

Okomentovat