úterý 7. července 2009

Exkurze do historie železnice na Hřebečsku

Železný oř začal krajinu našeho regionu měnit před téměř sto sedmdesáti lety. Postupně byly vypracovány plány na propojení všech měst, ovšem nejen kvůli četným selským bouřím v počátcích železnice se mnohé smělé trasy nezrealizovaly.

pondělí 6. července 2009

Obecně k historii Hřebečska

Hřebečsko je historický název pro německy mluvící jazykový ostrov na pomezí Čech a Moravy, jehož centry byla města Svitavy a Moravská Třebová , Lanškroun  a Zábřeh. Pojmenování oblasti je odvozeno od Hřebečovského (Hřebečského) hřbetu, který centrální část kraje protíná severojižním směrem. Článek se i přes zaměření webu zabývá právě touto centrální částí, a sice městy Svitavy a Moravská Třebová a jejich blízkým okolím.