středa 16. listopadu 2011

Utajený mistr Tischler

Na Křížovém vrchu nad Moravskou Třebovou, který je opředen známou pověstí o lásce Josefa Herknera a Anny Gläserové a kde Třebovští nacházejí posmrtný věčný klid, se od 30. let 18. století tyčí barokní sousoší Kalvárie. Zhotovil je Severin Tischler, sochař, jenž se narodil na podzim roku 1705 ve Svitavách. Barokní umělec, jehož význam roste až poslední dobou.

pondělí 7. listopadu 2011

Hřebečská místní jména: Lidová etymologie a její výklad některých místních jmen

Snad každá obec má svůj příběh o tom, jak přišla ke svému jménu. Tyto příběhy nebo pověsti jsou tradovány z generace na generaci, z otce na syna a jsou součástí kultury dané obce. Fenomén laického výkladu významu jména bez jakékoliv akademické vzdělanosti nebo znalosti postupů při výkladu jmen souvisí s tzv. lidovou etymologií, tj. mylným výkladem významu slova na základě jeho tvarové podobnosti s jiným, většinou častěji užívaným slovem.

sobota 5. listopadu 2011

Hřebečská místní jména: Motivace pojmenování a některé zvláštní jevy

V minulém díle jsme se dozvěděli o tom, proč a jak místní jména v oblasti Hřebečska (Schönhengstgau) vznikala a jaké předpoklady k tomu měla. Nyní se podíváme blíže na to, čím se naši předci při pojmenování nově vznikajících a vzniklých osad inspirovali.

čtvrtek 3. listopadu 2011

Hřebečská místní jména: Vznik místních jmen na Hřebečsku

Chceme-li zjistit, co vlastně místní jména představují a znamenají, musíme se ohlédnout zpět do minulosti, kdy tato jména vznikala, postupem času ztrácela svůj význam a nabývala rozměr pojmu, označení, které přetrvalo dodnes. Kdo ale byli lidé, kteří ta místa pojmenovali? Proč si vybrali zrovna to či ono jméno? A co je k tomu vedlo? V třídílném seriálu se podíváme na odkaz našich předků – na místní jména, která přetrvala až do dnešních dnů.