čtvrtek 7. ledna 2010

Zámek v Zábřehu

Zámek v Zábřehu, dnešní sídlo městského úřadu, stojí na místě dřívější tvrze, která chránila kupeckou stezku v údolí Moravské Sázavy.

úterý 5. ledna 2010

Annenruhe aneb Tajemství Křížového vrchu

Také Hřebečsko má svůj příběh o lásce, které nebylo přáno. Souvisí s moravskotřebovským Křížovým vrchem a s nedalekou vesničkou Karlín, německy Charlottendorf, jejíž jméno na rozdíl od domů a kaple v mapách při silnici z Moravské Třebové do Mohelnice již nenajdete, avšak natrvalo se stalo součástí zdejších pověstí a také se dostalo do knih a na divadelní prkna.