čtvrtek 27. prosince 2012

Středověké opevnění města Svitavy: Několik poznámek na závěr

Po roce 1945 vznikla v místě dnešního nákupního střediska Albert (dříve Svitavan) proluka po dvou vyhořelých domech. Za touto prolukou však zůstala stát souvislá hradební zeď i se zachovalými ochozy a střílnami. Hradební zeď zde byla vyšší než zbytek hradby u bašty v Hradební ulici. Tato hradba byla později probourána v šíři asi 3 metrů, aby byl chodcům usnadněn průchod z náměstí Míru na Malé náměstí.

neděle 16. prosince 2012

Středověké opevnění města Svitavy: Exkurze po hradbách

Přestože se do dnešních časů dochovalo ze svitavských hradeb málo, pokusme si udělat představu, jak opevnění města vypadalo. Naši exkurzi zahájíme u jediné zachovalé bašty č. 1 na rohu Hradební a Jiráskovy ulice poblíž autobusového nádraží. 

neděle 9. prosince 2012

Středověké opevnění města Svitavy: Rozvoj opevnění a jeho následný úpadek

V průběhu druhé čtvrtiny 15. století došlo k velkému rozvoji v opevňování měst. Projevovala se stále intenzivnější tendence k zaktivnění obrany a jejímu oddálení od městské zástavby. Dosavadní fortifikační systémy byly převážně namířeny k pasivní obraně. Celé složité uspořádání valu, příkopu a dvou hradebních zdí mělo především znemožnit, popřípadě ztížit útočníkovi přiblížení se k hlavní hradbě a tím odvrátit její ztečení.

sobota 1. prosince 2012

Středověké opevnění města Svitavy: Od palisády ke kamenné hradbě

Svitavy mají dlouhou a zajímavou historii. Bylo to město hrazené, tedy opevněné, avšak pokud bychom se chtěli o opevnění Svitav dozvědět více, zjistíme, že informací je celkem málo. Přitom mnohá jiná města mají velmi detailně zpracovaný stavebně historický vývoj svého městského opevnění.