úterý 22. října 2013

Archeologové odkrývají dávnou historii severu Malé Hané

Nejnovější archeologické nálezy na styku Hřebečska a Malé Hané ukazují, že nevelké Jevíčko mohlo hrát v minulosti významnou ekonomickou a společenskou roli. Již čtyři léta se na zdejší vykopávky vrací tým docenta Eduarda Droberjara z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Letošní terénní výzkum byl výjimečný. Odkryli jsme základy dvou nadzemních domů ze 4. století. Zachovalé architektonické prvky v podobě mohutných sloupových jam uprostřed a zdvojených na okrajích naznačují silný římsko-provinciální vliv. Domnívám se, že jsme nalezli jižní část nějakého dvorce,“ komentoval překvapující nález docent Droberjar.

Oblast podle něj mohla mít strategické společensko-ekonomické postavení pro polabské Germány v průběhu doby římské. Již v 70. letech minulého století byly totiž nedaleko objeveny železářské pece ze stejné doby. „Zda tato lokalita mohla region kontrolovat, zda tu žila nějaká elita, ukáže až další výzkum. Zatím to ale vypadá na luxusní prostředí,“ dodal archeolog.

Na počátku byl detektor
Žárový hrob s římskou puklicí štítu (archiv E. Droberjara)
Výzkum v lokalitě Pod Příčnou cestou, která se rozkládá severně od města, vede Eduard Droberjar již čtvrtým rokem. Podnět k němu dal nález bronzového slitku z doby římské jeho kolegy Davida Vícha z muzea ve Vysokém Mýtu. Jak nálezy přibývaly, ukázalo se, že jde o germánské žárové pohřebiště ze 2. století. „Kromě něj jsme ale objevili i o dvě století mladší sídliště, přičemž obě tyto komponenty odkazují na římskou říši i na kontakty s východními Germány, kteří obývali území dnešního Polska,“ vysvětlil docent, čím je lokalita zajímavá.

Za čtyři léta archeologové u Jevíčka odkryli 22 hrobů, z nichž některé po vyjmutí putovaly na CT na olomoucké radiologické klinice, kde byl prozkoumán a zdokumentován jejich obsah, následně pak do antropologické laboratoře. Mezi nalezenými předměty jsou fragmenty římských nádob, hřebínky, šperky, spony, hroty kopí a oštěpů, ale také římská bronzová štítová puklice. Letos přibyly i první mince, mimo jiné římský sestercius s portrétem císaře Marka Aurelia.

Hledá se náčelník
Archeologický výzkum u Jevíčka, který má ze strany města velkou podporu, bude pokračovat i v následujících letech. Příští rok by měli studenti olomoucké archeologie, kteří spolu se studenty z Hradce Králové ve výzkumném týmu převažují, mít praxe právě tady. „Můj sen je najít tam aspoň jeden kostrový hrob náčelníka nebo nějakého člena tamní elity. Mohl by tam někde být,“ nastínil cíl Droberjar.

Olomoucký archeolog společně s kolegy z brněnského Archeologického ústavu Akademie věd ČR a s antropology z Masarykovy univerzity dokonce vytvořili pětiletý interdisciplinární projekt excelence zaměřený na komplexní poznání dějin Malé Hané a usilují s ním o podporu Grantové agentury ČR.

Martin Višňa
foto: archiv E. Droberjara

Žádné komentáře:

Okomentovat