čtvrtek 7. ledna 2010

Zámek v Zábřehu

Zámek v Zábřehu, dnešní sídlo městského úřadu, stojí na místě dřívější tvrze, která chránila kupeckou stezku v údolí Moravské Sázavy.

První zmínka o Zábřehu coby o městě se datuje k roku 1278, z města byl do panského sídla jediný přístup chráněný hlubokým příkopem. Tvrz byla postupně za Šternberků a pánů z Kravař rozšiřována a opevňována, koncem 14. století se již v pramenech hovoří o zábřežském hradu. Kravařové panství v roce 1442 prodali Janu staršímu Tunklovi z Drahanovic. Za Tunklů zábřežské panství všeobecně rozkvétá, hrad se stává rodovým sídlem a je přestavěn ve stylu pozdní gotiky. Z té doby pochází pískovcový štít, dnes umístěný v průjezdu na nádvoří, se znakem Tunklů (dvě ryby a nápis Georgius Tunkl senior de Brniczko et in Zabrzeh) z roku 1478.

Pohled na zámek z Havlíčkovy ul. (MV)
Z kraje 16. století zábřežské panství připadlo Boskovicům, ti si však za své sídlo zvolili zámek v Moravské Třebové, jediný, kdo tu přebýval, byl Jan z Boskovic, který dal také hrad, po četných stavebních úpravách již se zámeckými rysy, přestavět na pohodlné renesanční zámecké sídlo se zahradou ze strany dnešního Masarykova náměstí. Přestože Boskovicové a následně dědicové jejich panství Žerotínové sídlili v Moravské Třebové, i zábřežské panství za nich zažívalo rozkvět. Ten však přerušila třicetiletá válka, po níž byl již Zábřeh a okolí v majetku Lichtenštejnů. V rámci jejich majetků poklesl zábřežský zámek na sídlo hospodářské správy, také zde byli ve válečných letech ubytováni vojáci.

V první polovině 18. století ještě došlo k přistavění severního křídla a částečnému zbarokizování zámku, na konci století pak zničil město i část zámku rozsáhlý požár. Od roku 1849 je zámek v majetku města, sídlil v něm mimo jiné například okresní soud. Dnes je zámek sídlem městského úřadu, vloni prošel opravou fasád.

Jak se tam dostat
Vlak: Železniční stanice Zábřeh na Moravě leží na koridoru Česká Třebová – Přerov, zároveň odtud vyjíždí také vlaky do Šumperka a Jeseníku.
Autobus: Dobré spojení jak s okolními městy, tak s krajskou Olomoucí.
GPS: N 49° 52' 53.53", E 16° 52' 18.08"

Web

Tipy v okolí
Zábřežský zámek stojí v samotném historickém centru města na jižní straně Masarykova náměstí. Zde stojí za prohlédnutí zejména morový sloup z roku 1713, kostel sv. Bartoloměje a renesanční dům Pod Podloubím. Nedaleko náměstí pak stojí kostel sv. Barbory, původně gotický, později barokně upravovaný. Dále ve městě patří k ceněným budovám empírové vlakové nádraží, které nedávno prošlo nákladnou rekonstrukcí, u vlakové trati pak stojí mezi rybníkem a městským parkem evangelický kostel v historizujícím slohu. Součástí města je také dřívější obec Skalička na vrchu naproti nádraží, kde stojí barokní zámeček. Zábřeh může také dobře posloužit jako výchozí místo pro výlety do údolí Moravské Sázavy či kopců Zábřežské vrchoviny.

Martin Višňa

Žádné komentáře:

Okomentovat