Konicko

Abecední přehled obcí a částí obcí v okolí Konice, které před rokem 1945 byly řazeny k tzv. brodeckému jazykovému ostrovu.

Brodek u Konice
Morava, dříve soudní okres Konice v politickém okrese Litovel, nyní okres Prostějov
Něm. Deutsch Brodek. Větší, původně slovanská obec jihozápadně od Konice, cca 800 obyvatel, poprvé zmíněná v r. 1575 při prodeji klášteru Hradisko u Olomouce. Roku 1872 byl Brodek povýšen na městys. Součástí osady Dešná a Lhota u Konice, viz níže. část Dešná již v r. 1353, Lhota u Konice v r. 1379. 
Zajímavosti: dominantou kostel sv. Petra a Pavla, dále kaple sv. Anny, budova ZŠ T. G. Masaryka z r. 1926
web obce

Dešná
Morava, dříve soudní okres Konice v politickém okrese Litovel, nyní okres Prostějov
Něm. Osada, část Brodku u Konice.
Zajímavosti: kaple Panny Marie Sedmibolestné

Labutice
Morava, dříve soudní okres Konice v politickém okrese Litovel, nyní okres Prostějov
Něm. Schwanenberg. Víska jižně od Konice, součást obce Suchdol se zhruba 50 obyvateli.
Zajímavosti: kaple sv. Štěpána, boží muka směrem na Brodek

Lhota u Konice
Morava, dříve soudní okres Konice v politickém okrese Litovel, nyní okres Prostějov
Něm. Ölhütten. Víska prvně zmíněná k r. 1379, část Brodku u Konice se zhruba 50 obyvateli. 
Zajímavosti: kaple sv. Kateřiny, další kaple u Divokého potoka směrem k Runářovu

Runářov
Morava, dříve soudní okres Konice v politickém okrese Litovel, nyní okres Prostějov
Něm. Runarz. Dříve samostatná ves, nyní součást města Konice, jižně od centra města, při silnici do Brodku. První zmínka pochází z roku 1351. Necelá stovka obyvatel.
Zajímavosti: kaple sv. Anny se dřevěnou zvonicí, přístavek kaple sloužil jako hasičská zbrojnice


Skřípov
Morava, dříve soudní okres Konice v politickém okrese Litovel, nyní okres Prostějov
Něm. Wachtl. Ves západně od Konice a severozápadně od Brodku, prvně písemně zmíněná k r. 1553, kdy se však mluví o osadě zpustlé za husitských válkách. Později byla obnovena německými kolonizátory. Cca 330 obyvatel.
Zajímavosti: dominantou obce kostel Nanebevstoupení Páně, dále památkově chráněný soubor čtyř kaplí, několik dochovaných původních usedlostí a statků, chráněná Skřípovská lípa, na severu obce přírodní památka Skřípovský mokřad.