Lanškrounsko

Abecední přehled měst, vesnic a osad, které byly součástí Hřebečska a v současnosti spadají pod rozšířenou působnost města Lanškroun.

Albrechtice
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Olbersdorf. Ves severovýchodně od Lanškrouna v údolí toku Moravské Sázavy, jihem obce prochází silnice z Lanškrouna do Štítů. Albrechtice poprvé připomínány k r. 1304 jako majetek zbraslavského kláštera. V současnosti cca 450 obyvatel.
Zajímavosti: kostelík sv. Anny z r. 1864, několik dochovaných původních usedlostí, sousoší Piety, malebné údolí horního toku Moravské Sázavy s naučnou stezkou
web obce

Anenská Studánka
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Königsfeld, Annabad, dříve česky také Kunžvald. Menší obec v severní části Hřebečovského hřbetu, západně od Třebovic. Ves, kde v současnosti žije cca 170 obyvatel, má jméno podle někdejších lázní, které vznikly kolem r. 1678 při léčivém pramenu sv. Anny. V bývalých lázních dnes funguje Domov u studánky pro osoby se zdravotním postižením. První zmínka o obci z roku 1292. Součástí Helvíkov (viz dále).
Zajímavosti: neorománský kostelík sv. Vavřince, v býv. lázních kaple Panny Marie Pomocnice a sousoší Madony se sv. Janem Nepomuckým a jáhnem, poutní místo, blízko obce park větrných elektráren


Damníkov
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Thomigsdorf. Dlouhá obec jižně od Lanškrouna, podél Lukovského potoka, stavebně na východě srostlá s Lukovou. První zmínka k r. 1304. V současnosti cca 700 obyvatel. 
Zajímavosti: dominantou novogotický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, památkou dále barokní fara s mansardovou střechou, několik původních roubených stavení a hřebečských statků
web obce


Dolní Třešňovec
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Nieder Johnsdorf. Původně německá vesnice, založená v r. 1332, nyní součást města Lanškroun, stavebně na severu srostlá s Horním Třešňovcem. 
Zajímavosti: socha Piety

Helvíkov
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Klein Hermigsdorf. Malá vesnice na Hřebečovském hřbetu, součást Anenské Studánky. 
Zajímavosti: kaple Nanebevzetí Panny Marie

Horní Třešňovec
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Ober Johnsdorf. Dlouhá obec na jihu srostlá s částí Lanškrouna Dolní Třešňovec. Poprvé zmíněná jako majetek zbraslavského kláštera v listině z r. 1304. V současnosti cca 630 obyvatel.
Zajímavosti: kaple Nanebevzetí Panny Marie, dále evangelická modlitebna, muzeum v hasičské zbrojnici, dochované původní usedlosti, nad obcí poutní místo Mariánská hora a rozhledna Mariánka
web obce

Jakubovice
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Jokelsdorf. Malá vesnice, součást městyse Dolní Čermná, prvně připomínaná r. 1304. 
Zajímavosti: kostel sv. Antonína z Padovy, socha Panny Marie Bolestné a Nejsvětější Trojice, památná borovice

Krasíkov
Morava, dříve politický a soudní okres Zábřeh, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Budigsdorf. Historicky moravská obec jihovýchodně od Lanškrouna podél meandrujícího toku Moravské Sázavy, prvně připomínaná k r. 1275 jako majetek nedalekého kláštera Koruna. V současnosti cca 320 obyvatel.
Zajímavosti: kaple Andělů strážných, několik původních usedlostí a statků, socha Nejsvětější Trojice; Krasíkovský železniční tunel je jedním z nejdelších v ČR (1101 metrů), u Tatenice dochován i původní tunel
web obce


Lanškroun
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Landeskrone. Jediné hřebečské město na české straně historické zemské hranice, v současnosti má téměř 10 tisíc obyvatel. Leží v nadmořské výšce 373 m n. m. v podhůří Orlických hor a je správním, obchodním a průmyslovým centrem oblasti. Městem prochází silniční tah z Brna k polské hranici, z nedalekých Rudoltic vede do Lanškrouna krátká lokální železniční trať. Kromě samotného města je součástí dále Žichlínské a Ostrovské předměstí a dříve samostatná obec Dolní Třešňovec.
Z historie: Lanškroun vznikl ve 2. pol. 13. stol. jako centrum panství nedalekého hradu Lanšperk. První písemná zmínka pochází z r. 1285. Ve 14. stol. součástí litomyšlského panství, vznikl zde augustiniánský klášter, později přestavěný na zámek. Po husitských válkách v držení Pernštejnů, rozvoj ale zbrzdila třicetiletá válka, kdy bylo město vypleněno švédskými a císařskými vojsky. Po válce se město poněmčilo. Od pol. 19. stol. sídlo okresního úřadu a soudu, hospodářský rozvoj, mj. i díky napojení na hlavní železniční trať spojkou z Rudoltic (1885). Koncem druhé světové války lidový soud s Němci, později odsun německého obyvatelstva. V r. 1960 zrušen lanškrounský okres a připojen k okresu Ústí nad Orlicí. V současnosti je Lanškroun známý díky továrně AVX (elektronické součástky) a rekreační oblasti u zdejších rybníků. 
Zajímavosti: zámek (bývalý klášter, nyní městské muzeum) a přilehlý kostel sv. Václava, na nám. J. M. Marků renesanční radnice a budova bývalého okresního hejtmanství, dále hřbitovní kostel sv. Anny, kostel sv. Máří Magdaleny, roubený zájezdní hostinec Krčma, dům Piano, dochováno i několik původních lidových stavení, na západě města soustava rybníků prohlášená za přírodní park, na vrchu Kypuš drobná rozhledna, rekreační oblast, na katastru Rudoltic torzo lanškrounského Nového zámku 
Tradiční akce: masopustní průvod a veselice, Majáles, Pravečkův Lanškroun (festival dechových hudeb), Lanškrounská kopa (turistický pochod) & Městské slavnosti, LaThiFe (kulturní festival), Lanškrounský jazzový festival

Lubník
Morava, dříve politický a soudní okres Zábřeh, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Lußdorf. Historicky moravská obec východně od Lanškrouna a Sázavy podél Lubnického potoka s cca 300 obyvatel, první zmínka k r. 1344. V současnosti na 360 obyvatel.
Zajímavosti: dominantou empírový kostel sv. Petra a Pavla, u kostela sousoší Nejsvětější Trojice

Luková
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Lukau. Obec jižně od Lanškrouna, při železničním koridoru Česká Třebová – Přerov, stavebně srostlá s Damníkovem. První písemná zmínka k r. 1304. V současnosti na 740 obyvatel. Součástí blízká víska Květná. 
Zajímavosti: dominantou kostel sv. Markéty, klasicistní fara, sousoší Nejsvětější Trojice, dochované původní usedlosti, v Květné kaple sv. Vavřince 
web obce


Mezilesí
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Laudon. Malá vesnice u silnice z Lanškrouna do Štítů, součást obce Cotkytle. Asi 30 obyvatel.
Zajímavosti: kaple Panny Marie Bolestné, nedaleko pozůstatky švédského opevnění z doby třicetileté války.

Ostrov
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Michelsdorf. Ves západně od Lanškrouna při silnici do Ústí nad Orlicí, poprvé zmiňovaná k r. 1292. V současnosti téměř 700 obyvatel. 
Zajímavosti: dominantou kostel sv. Mikuláše, býv. rychta, několik dochovaných původních usedlostí, dále přírodní památka U Kaštánku.
web obce

Rudoltice
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Rudelsdorf. Obec jihozápadně od Lanškrouna při silnici z Lanškrouna do Svitav, taktéž výchozí nádraží místní dráhy do Lanškrouna. Rudoltice založeny mezi lety 1250 a 1270, první písemná zmínka z r. 1304. Žije zde přes 1900 obyvatel.
Zajímavosti: nad obcí torzo Nového zámku u Lanškrouna – Zámečku, v obci kostel sv. Petra a Pavla, fara, sousoší Nejsvětější Trojice, řada dochovaných původních statků a stavení, sochy Nejsvětější Trojice a sv. Jana Nepomuckého
web obce


Sázava
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Zohsee. Dlouhá obec východně od Lanškrouna podél toku Moravské Sázavy. Prvně v pramenech zmiňována k r. 1304 jako majetek zbraslavského kláštera. Žije zde cca 570 obyvatel.
Zajímavosti: kaple sv. Prokopa, sousoší Nejsvětější Trojice a Piety, dochované původní usedlosti, vodní mlýn
web obce


Strážná
Morava, dříve politický a soudní okres Zábřeh, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Schönwald, česky dříve Šumvald. Historicky moravská vesnice se zhruba 100 obyvateli východně od Lanškrouna podél silnice z Tatenice do Štítů pod vrcholem Lázku. První písemná zmínka z r. 1350. 
Zajímavosti: kostel sv. Isidora, památné lípy, blízko rozhledna Lázek na stejnojmenném vrchu
web obce

Tatenice
Morava, dříve politický a soudní okres Zábřeh, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Tattenitz. Delší moravská obec východně od Lanškrouna táhnoucí se severojižním směrem podél silnice ze Zábřeha do Lanškrouna a Hraničního potoka, který severně od obce tvoří zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Obec poprvé zmíněna k r. 1065 jako majetek kláštera Hradisko u Olomouce. V současnosti přes 850 obyvatel.
Zajímavosti: dominantami renesanční zámek (obecní úřad, kulturní sál) se sgrafitovou (psaníčkovou) fasádou a barokní kostel sv. Jana Křtitele, sousoší Nejsvětější Trojice, sochy sv. Jana Nepomuckého a dalších světců, řada původních usedlostí
web obce


Trpík
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Türpes. Víska jižně od Lanškrouna a Damníkova pod Hřebečovským hřbetem, při trati z České Třebové do Chornic, poprvé v pramenech zmíněná k r. 1307, nejmenší samosprávná obec okresu Ústí nad Orlicí (22 domů, 70 obyvatel). 
Zajímavosti: kaple sv. Anny, památná Pecháčkova lípa, býv. rychta a další původní usedlosti
web obceŽichlínek
Čechy, dříve politický a soudní okres Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Sichelsdorf. Dlouhá obec jihovýchodně od Lanškrouna podél toku Moravské Sázavy, poprvé připomínaná k r. 1304 jako majetek zbraslavského kláštera. V současnosti cca 1000 obyvatel . 
Zajímavosti: dominantou barokní kostel sv. Jana Křtitele, barokní fara, sousoší Nejsvětější Trojice a několika světců, u obce jeden z největších poldrů ve střední Evropě