Litomyšlsko

Abecední přehled obcí a osad, které se řadily k Hřebečsku, aktuálně spadajících pod rozšířenou působnost města Litomyšl. 

Brlenka
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Brünnersteig. Původně dřevorubecká osada, dnes součást obce Čistá u silnice z Gajeru do Čisté.
Zajímavosti: kaple, výletní a rekreační místo na kraji lesů Javornického hřebene

Čistá
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Lauterbach, tzn. čistý potok, česky dříve Litrbachy. Dlouhá obec podél řeky Loučné a silnice z Trstěnice do Litomyšle, stavebně propojená se sousední Trstěnicí a Benátkami. vznikla patrně ve 13. století, první písemná zmínka z r. 1347, po zániku litomyšlského biskupství součást litomyšlského panství. Součástí osada Brlenka, viz výše. V současnosti téměř 1000 obyvatel.
Zajímavosti: dominantou kostel sv. Mikuláše, ke kterému vede křížová cesta, dále fara několik původních lidových roubených stavení a statků, č.p. 171 ze 16. století národní kulturní památkou
web obce

Gajer
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Gaier. Osada při hlavní silnici ze Svitav do Litomyšle, založená r. 1663, dříve označována také jako Nová Mendryka. Dnes součást obce Janov, kolem 40 obyvatel. 
Zajímavosti:  kaple, mariánský sloup, původní stavení
web o osadě

Chmelík
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Hopfendorf. Ves mezi obcemi Trstěnice a Karle na řece Loučné, prvně písemně doložena k r. 1314, občas se v pramenech vyskytující i jako Chmelník. V současnosti necelé dvě stovky obyvatel. 
Zajímavosti: dominantou pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, dále gotická boží muka, socha Bolestného Krista, dochovaná původní zástavba, přírodní památky V Bukách a Sněženky ve Vysokém lese, zde také tzv. Demelova kaple, u osady sousedních Sebranic Vysoký Les pak Killerova kaple. 
web obce

Janov
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Jansdorf. Dlouhá obec při silnici ze Svitav do Litomyšle, první písemný doklad existence z r. 1347, obec však vznikla pravděpodobně již v polovině 13. století. Součástmi osady Gajer a Mendryka, viz dále. V současnosti cca 1000 obyvatel. 
Zajímavosti: Dominantou obce kostel sv. Filipa a Jakuba, v jeho sousedství bývalá rychta (dnes restaurace), dále dochována z různém stavu řada původních statků a stavení, několik křížů, socha Panny Marie s Ježíškem při hlavní silnici, socha Krista pod kostelem, na dolním konci kaple Panny Marie Lurdské a mariánská studánka


Mendryka
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Mändrik. Osada obce Janov na jejím jižním konci, založená r. 1617 v místě dřívějšího mysliveckého dvora, jméno po manželce litomyšlského pána Vratislava z Pernštejna Marii Manrique de Lara. 
Zajímavosti: dominantou osady zámeček sloužící dnes křesťanské organizaci, údajně inspiroval spisovatele Aloise Jiráska k napsání hry Lucerna, v areálu zámečku kaple sv. Huberta, dále několik dochovaných původních usedlostí
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Strockele nebo Strokele. Obec východně od Litomyšle, prvně písemně doložená k r. 1347, do třicetileté války ryze česká obec. Aktuálně cca 250 obyvatel.
Zajímavosti: ve středu obce kaple Panny Marie a památná Vejdova lípa, dochováno několik původních stavení a statků, mariánský sloup u výjezdu na Litomyšl, socha Panny Marie s Ježíškem, sousoší Nejsvětější Trojice