Mohelnicko

Abecední přehled obcí a osad, které se řadily k Hřebečsku a v současnosti spadají pod rozšířenou působnost města Mohelnice.

Krchleby
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Chirles. Obec jižně od Zábřeha v členitém terénu podél silnice z Mohelnice do Maletína, poprvé připomínána k r. 1273. Cca 170 obyvatel.
Zajímavosti: kaple Panny Marie, socha Nejsvětější Trojice, pomník padlým z I. sv. války, památná lípa, v areálu zemědělského družstva pozůstatek bývalého zámku s arkádami.
web obce


Křemačov
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Kremetschau. Dříve samostatná obec, nyní součást města Mohelnice západně od centra směrem na Mírov. Poprvé připomínána k r. 1273. Součástí osada Podolíčko. Cca 150 obyvatel.
Zajímavosti: kaple Panny Marie a chráněná lidová usedlost na návsi, u rybníka u silnice na Mohelnici kaple sv. Šebestiána, v blízkém lomu se konají trucktrialové závody. 


Libivá
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Liebein. Dříve samostatná obec, nyní součást města Mohelnice severně od centra města směrem na Zábřeh. Poprvé připomínána k r. 1273, podle nálezů ale ještě dříve osídlení Kelty. Cca 240 obyvatel.
Zajímavosti: několik dochovaných původních statků

Líšnice
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Lexen. Obec, ve středověku i s městskými právy, jihozápadně od města Mohelnice, poprvé připomínána v zemských deskách k r. 1348. Součástí víska Vyšehorky. Cca 400 obyvatel.
Zajímavosti: lokalitě Nový Mlýn v lese nad obcí pozůstatky středověké tvrze, ve vsi kaplička a milníky (staré značení cest), naučná stezka Lišky Bystroušky.
web obce


Maletín
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Moletein. Větší obec západně od Mohelnice, uprostřed vrchů Mírovské vrchoviny, poprvé písemně doložená k r. 1317. Součástí víska Javoří a chatová osada Jahodnice cestou k Hynčině. V současnosti cca 400 obyvatel.  
Zajímavosti: dominantou obce je kostel sv. Mikuláše, na hřbitově při kostele sousoší Kalvárie, dále několik dalších soch a mariánský sloup, památkou také místním pískovcem zdobený rodinný dům; rekreační oblast, v lesích bývalé pískovcové lomy a mj. pramen U Dvou Janů, v Javoří kaple, od Javoří výhled na Mírov Části: Starý Maletín, Nový Maletín a Javoří, také chatová osada Jahodnice.
web obce


Mírov
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Mürau. Obec severozápadně od Mohelnice, proslulá stejnojmenným hradem, který byl střediskem západních částí olomoucké diecéze a dnes je v něm jedna z nejstřeženějších věznic v Česku. Hrad založen r. 1256, obec později. Částmi Míroveček, Mírovský Grunt a Nové Sady. V současnosti cca 370 obyvatel.
Zajímavosti: hrad přestavěný v barokní pevnost, využívaný jako věznice, v areálu hradu kostel sv. Máří Magdalény, v obci pak kostel Panny Marie Pomocné, kaple Panny Marie, několik božích muk a barokních soch, bývalý vězeňský hřbitov, památník obětem nacismu, nad obcí vyhlídka
web obce


Mohelnice
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Müglitz. Menší město s 9 tisíci obyvatel v nadmořské výšce 267 m n. m., protéká jím říčka Mírovka, která se východně od města vlévá do řeky Moravy (okrajová část chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví), ze západu a jihu město a okolní vsi lemují vrcholky Zábřežské vrchoviny. Městem prochází dálnice D35 a železniční trať Olomouc – Praha. Kromě původního historického města jsou součástí dříve samostatné vsi Podolí, Studená Loučka, Dolní a Horní Krčmy, Libivá, Křemačov, Květín, Řepová a Újezd (viz dále v místopisu).
Z historie: Tradice osídlení v místě Mohelnice sahá až do pravěku, našly se také doklady osídlení z doby Keltů či slovanských osad z 9. století. První písemná zmínka o městě pochází z r. 1131, kdy Mohelnici jmenuje olomoucký biskup Jindřich Zdík v listině se soupisem biskupského panství. Tehdy ležela blíže řece Moravě, která však často hrozila povodní, proto bylo město vybudováno dále na mírně vyvýšeném místě. Městem je od první pol. 13. století, právě zde prý vznikla první škola na Moravě. Další historie je plná válek a přírodních katastrof. V 18. století se pak rozvinulo soukenictví, průmyslový rozvoj (mj. také výroba zápalek nebo kvasnic) podpořilo vybudování silnic do okolí a železnice. Po druhé světové válce bylo odsunuto německé obyvatelstvo, další rozvoj město zažilo především po roce 1989, kdy se mj. rozrostla průmyslová zóna o dosud významné zaměstnavatele regionu –  Siemens, Hella. 
Zajímavosti: dominantou gotický kostel sv. Tomáše z Canterbury, v centru dále dříve hřbitovní kostel sv. Stanislava, dochované zbytky opevnění vč. severní brány a několika bašt, budova muzea (býv. biskupský hrádek), tzv. Čarodějnický domek, rodný dům pražského arcibiskupa A. Bruse, Brusova hospoda, dům čp. 1039 s dochovaným pilířem jedné z městských bran, evangelický kostel, na nám. Svobody budovy městského úřadu, morový sloup a litinová kašna, v Zámecké ul. zámeček.
Tradiční akce: Mohelnické kulturní léto (série kult. akcí), Mohelnický dostavník (hudební festival), Fingers Up (hudební festival), Extreme Truck Trial, Top styl (módní přehlídky).
web města

Podolí
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Poidl. Dříve samostatná obec, nyní součást města Mohelnice, západně od centra města, poprvé v pramenech zmíněná k r. 1381. 
Zajímavosti: renesanční tvrz z r. 1551 a barokní kaple z r. 1768, v části Horní Válce býv. zájezdní hostinec u I/35


Řepová
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Rippau. Dříve samostatná obec, nyní součást města Mohelnice, severozápadně od centra města, v pramenech poprvé připomínaná k r. 1275. 
Zajímavosti: kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, několik dochovaných původních usedlostí 

Studená Loučka, Buková, Bušín
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Kaltenlutsch. Dříve samostatná obec, nyní součást města Mohelnice, západně od centra města v kopcích Mírovské vrchoviny. V pramenech poprvé zmiňovaná k r. 1381. Přes silnici I/35 obklopena lesy osada Buková a dále po cestě k Líšnici osada Bušín.
Zajímavosti: dominantou obce kostel Marie Magdaleny, na hřbitově Haberlandtova hrobka se sousoším Kalvárie, v obci oblíbený motorest, od jara 2014 krátce fungovalo vesnické muzeum Hřebečský grunt, pozůstatky původní zástavby


Svinov, Zavadilka
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Schweine, Vierhöf. Osady, části obce Pavlov, při silnici z Líšnice do Vranové Lhoty, západně od samotného Pavlova. Poprvé připomínány k r. 1351, resp. 1378. 
Zajímavosti: v Zavadilce kaplička, Svinovem prochází naučná stezka Lišky Bystroušky.


Újezd
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Aujezd. Víska jižně od Mohelnice, součást města, prvně připomínaná k r. 1384. V lokalitě odkryty pozůstatky slovanské osady.
Zajímavosti: památný dub na návsi

Vacetín
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Dwatzetin. Osada, část obce Pavlov při silnici z Líšnice do Vranové Lhoty. 
Zajímavosti: kaple, několik původních usedlostí, západním směrem v lese v místě někdejší vsi Střítež hájovna, původní domov Lišky Bystroušky, a křížová cesta zakončená empírovou kaplí Panny Marie – k oběma památkám vede naučná stezka Lišky Bystroušky.


Vlčice
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Wolfsdorf. Ves založená kolem r. 1824, součást města Loštice, podél toku řeky Třebůvky.
Zajímavosti: kaple, naučná stezka Lišky Bystroušky

Vyšehorky
Morava, dříve soudní okres Mohelnice v politickém okrese Zábřeh, nyní okres Šumperk
Něm. Allerheiligen. Součást obce Líšnice, prvně připomínaná k r. 1369.
Zajímavosti: starobylý románsko-gotický kostel Všech svatých