Poličsko

Abecední přehled hřebečských vesnic a osad administrativně spadajících pod rozšířenou působnost města Polička. 

Balda 
Čechy, dříve politický a soudní okres Polička, nyní okres Svitavy
Něm. Goldbrunn, Waldel. Osada a bývalé lázně mezi Stašovem a Jedlovou, jihovýchodně od Poličky, dnes součást Stašova, někdy zvaná jako Zlatá Studna, což má základ v pověsti k tomuto místu. Lesní lázně u léčivého pramene založeny r. 1740, postupem času rozšiřovány, v polovině 20. stol. ale zanikly, lázeňské hosty nahradili účastníci dětských táborů na blízkém tábořišti.
Zajímavosti: pramen léčivé vody, poutní kaple Panny Marie Sněžné


Jedlová
Čechy, dříve politický a soudní okres Polička, nyní okres Svitavy
Něm. Schönbrunn (Unter-, Ober-). Dlouhá obec podél silnice z Poličky na Bystré, původně dvě – Dolní a Horní Jedlová, první zmínka v pramenech 1349. V současnosti cca 1000 obyvatel.
Zajímavosti: v horní části gotický kostel Navštívení Panny Marie s polodřevěnou zvonicí, fara, v dolní kostel Nanebevzetí Panny Marie, několik kaplí, lidová roubená stavení, smírčí kříž u silnice na Poličku, socha Odpočívajícího Krista za obcí směrem na Bystré, ve středu památná lípa, u obce soustava rybníků.


Květná
Čechy, dříve politický a soudní okres Litomyšl, nyní okres Svitavy
Něm. Blumenau. Obec v polovině cesty mezi Svitavami a Poličkou, prvně zmíněná r. 1347 jako součást majetku litomyšlského biskupa, původně snad obcí ryze českou, od r. 1695 součástí osada Borová Krčma. U obce vojenský prostor. Kolem 400 obyvatel. 
Zajímavosti: dominantou obce pseudorománský kostel sv. Vavřince, dále barokní márnice, hřebečské statky, na vlakovém nádraží Muzeum místní dráhy

 

Modřec
Čechy, dříve politický a soudní okres Polička, nyní okres Svitavy
Něm. Riegersdorf. Víska jihovýchodně od Poličky, jíž je součástí. Cca 150 obyvatel.
Zajímavosti: kostel Nejsvětější Trojice

Pomezí
Čechy, dříve politický a soudní okres Polička, nyní okres Svitavy
Něm. Laubendorf, česky do r. 1950 Limberk. Dlouhá obec východně od Poličky, podél silnice na Radiměř a Stašov, stavebně s městem srostlá, prvně doložená spolu s tvrzí k r. 1265 při založení Poličky. Cca 1200 obyvatel.
Zajímavosti: dominantou obce kostel sv. Jiří, dále kostnice, barokní fara, bývalá tvrz přebudovaná na hospodářský statek, bývalá rychta (obecní úřad), dochované lidové usedlosti, několik kaplí.

 

Stašov
Čechy, dříve politický a soudní okres Polička, nyní okres Svitavy
Něm. Dittersbach. Obec jihovýchodně od Poličky v údolí řeky Křetínky, která pramení u severního konce obce. První  zmínka v pramenech k r. 1557. Součástí osada Balda s bývalými lázněmi (viz výše). Zhruba 250 obyvatel.
Zajímavosti: dominantou obce kostel sv. Nanebevzetí Panny Marie, dochována také řada lidových usedlostí a několik drobných sakrálních památek, při středu obce soustava rybníků, u severního konce pramen Křetínky, obec leží na hranici přírodního parku Údolí Křetínky. Baldský vrch, který se zvedá nad obcí, je nejvyšším vrcholem Svitavské pahorkatiny.