Ústeckoorlicko

Abecední přehled hřebečských obcí a osad aktuálně spadajících pod rozšířenou působnost města Ústí nad Orlicí.

Černovír
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Tschernowier. Dříve samostatná obec, nyní součást města Ústí nad Orlicí, severovýchodně od centra města při toku Tiché Orlice a trati z Ústí do Jablonného nad Orlicí a Letohradu. První písemná zmínka z r. 1544. V současnosti necelých 300 obyvatel.
Zajímavosti: kaple sv. Gotharda, socha sv. Jana Nepomuckého, několik původních stavení, k zástavbě přiléhá přírodní park Orlice

Dolní Houžovec
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Seibersdorf. Víska, dříve samostatná obec, nyní součást města Ústí nad Orlicí, východně od centra města, mezi vrcholy Zlatá hora a Strážný. Prvně připomínaná v r. 1292. Aktuálně asi 40 obyvatel.
Zajímavosti: kaple Panny Marie Bolestné

Horní Dobrouč
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Dittersbach. Menší ves, součást obce Dolní Dobrouč, prvně připomínaná k r. 1292. V současnosti kolem 250 obyvatel.
Zajímavosti: kostel sv. Jana Křtitele, socha Nejsvětější Trojice a korunování Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého u fary, několik dochovaných původních stavení a statků, nedaleko poutní místo Horákova kaple

Horní Houžovec
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Hertersdorf. Víska, dříve samostatná obec, nyní součást města Ústí nad Orlicí, východně od centra města, v údolí pod Zlatou horou. Prvně připomínaná v r. 1292. Aktuálně cca 50 obyvatel.
Zajímavosti: dřevěná kaple Navštívení Panny Marie.

Hylváty
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Hilbeten. Dříve samostatná obec, nyní součást města Ústí nad Orlicí, jižně od centra města, podél řeky Třebovky stavebně srostlá s městem i sousední Dlouhou Třebovou. Prvně připomínaná v r. 1304 jako Krátká Třebová. 
Zajímavosti: kaple sv. Anny, zachovalá roubená stavení

Knapovec
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Knappendorf. Dříve samostatná obec, nyní součást města Ústí nad Orlicí, východně od centra města, v údolí Knapoveckého potoka a při silnici z Ústí do Lanškrouna. Prvně připomínaná v r. 1292. V současnosti cca 330 obyvatel.
Zajímavosti: empírový kostel sv. Petra a Pavla, hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně, několik původních lidových usedlostí, památné lípy

Libchavy
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Lichwe (Nieder-, Mittel-, Ober-). Dlouhá obec severně od Ústí nad Orlicí podél Libchavského potoka a silnice z Ústí na Vamberk, dříve tři větší osady – Dolní, Prostřední a Horní Libchavy, vzniklé rozdělením rozrůstající se původní vsi ze 2. pol. 13. stol. V současnosti přes 1700 obyvatel, významným zaměstnavatelem výrobců autobusů SOR. 
Zajímavosti: ve střední části obce kostel sv. Mikuláše, křížová cesta, socha sv. Václava a bývalá tvrz (obecní úřad), na jižním konci další bývalá tvrz, řada původních lidových usedlostí, naučná stezka Libchavy, u hřiště památník 50. rovnoběžky
web obce

Oldřichovice
Čechy, dříve soudní okres Ústí nad Orlicí v politickém okrese Lanškroun, nyní okres Ústí nad Orlicí
Něm. Dreihöf. Dříve samostatná obec, nyní součást města Ústí nad Orlicí, severně od centra města, při Tiché Orlici, prvně doložená k r. 1292. 
Zajímavosti: rekreační místo, tábořiště a lezecká stěna – via ferrata V Cakli.