úterý 13. srpna 2019

Vincenc de Paula Weber: Lékař, který psal historická dramata

Vincenc de Paula Weber se narodil 11. ledna 1809 v Trutnově (Trautenau). Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, kde byl pod ochranou strýce, jenž tehdy působil jako profesor teologie na místním biskupském semináři. Po maturitě nastoupil na vysokoškolská studia. V Brně vystudoval filozofii. Za svého pobytu v Hradci a v Brně začal skládat poetická díla, ale příbuzní chtěli, aby se věnoval praktickému studiu. Proto ve Vídni a v Praze absolvoval studium medicíny.

Roku 1839 podnikl cestu do Itálie. Po návratu z cesty se na přání rodičů stal lékařem v rodném Trutnově. Po smrti otce se přestěhoval do Svitav, kde ordinoval jako praktický lékař. Ve volném čase skládal básně, psal romány a věnoval se i psaní dramat (většinou historických). Literární činnost byla jeho velkou vášní. V roce 1841 sepsal tragédii Spartakus. Hra slavila úspěch. Premiéra se hrála v dubnu 1845 ve Dvorním divadle ve Vídni. Tehdejší noviny psaly o jeho dramatu velmi kladně, drama označovaly za „velmi úspěšné“ a jeho ohlas za „triumfální“. Drama se poté hrálo i v dalších německých divadel a také v Praze. Úspěchy měl V. P. Weber i se svou další truchlohrou Die Wahabitin.

Později se mu již tolik nedařilo. Dramata Athenais (přepracovaná pak pod názvem Císařovna z lidu) a Der lezte Ritter (Poslední rytíř) byla sice oceňována pro vysokou poetickou úroveň, avšak ředitelství vídeňského Dvorního divadla hry odložilo pro malou působivost na scéně.

V roce 1847 se přestěhoval do Moravské Třebové, kde vykonával funkci městského lékaře (tehdy byl označován jako městský fyzik). Později se stal okresním a soudním lékařem. V Moravské Třebové složil dramatickou báseň Paracelsus. Hra sice byla vytisknutá jako jevištní rukopis, ale nikdy se ji nepodařilo sehrát na jevišti. Další drama Stilicho zůstalo nedokončeno. Kuriózní osud mělo jeho libreto k opeře Jindřich IV., které nebylo uvedeno, protože hudební skladatel nedodal hudbu.

Ze své lékařské praxe v Moravské Třebové byl např. v roce 1851 požádán o provedení rozboru vody z pramene, který vyvěral ze sklepa domu Josefa Eyermana v Zámecké ulici. Dr. Vincenc Weber provedl společně s městským lékárníkem Floriánem Czernym rozbor pramene vody v tomto domě a zjistili výskyt významných prvků pro léčbu některých nemocí. Majitel domu Eyerman zřídil ve svém domě na základě tohoto zjištění léčivé lázně. V lázních byly léčeny podle vyhlášky a podle dobrozdání městského fyzika Dr. Vincence Webera nejrůznější choroby krevního oběhu, zažívacího traktu nebo močových cest. Lázně byly po několika letech provozu zrušeny, kvůli pochybným výsledkům léčby.

V. P. Weber nesl těžce neúspěch svých her, a to se výrazně projevilo na jeho psychickém stavu. Ještě před smrtí zničil větší část svých rukopisů včetně dvou románů. Vinzenz de Paula Weber zemřel 5. 8. 1859 v Moravské Třebové a zde byl také pohřben. Měl šest dětí – 3 syny a 3 dcery. Jeho hrob najdeme na moravskotřebovském hřbitově na Křížovém vrchu dodnes – náhrobek můžete vidět na fotce přiložené k tomuto článku.

text a foto: Martin Protivánek
s využitím: M. Bača – Slovník spisovatelů Svitavska a Literární toulky po Svitavsku,
P. Nisler – vycházková trasa po moravskotřebovském hřbitově a další

Žádné komentáře:

Okomentovat