středa 25. ledna 2017

Franz Fritscher, policejní sluha z Moravské Třebové

Policejní sluha městské rady v Moravské Třebové a badatel regionální historie. Napsal knihu známou jako Pamětní kniha města Moravské Třebové. Jeho badatelská práce je dodnes oceňována.

Celým jménem Franz Andreas Fritscher se narodil 29. listopadu 1813 v Moravské Třebové v dnešní Jánské ulici. Byl synem svobodné matky Johanny Fritscher, dcery Antona Fritschera, zaměstnance knížecího dvora. Kdo byl jeho otec, se přesně neví. Někteří tvrdili, že jím byl nějaký lékař, jiní zase, že byl hercem a po svém otci zdědil pohotovost v řeči a jistotu vystupování.

Franz se vyučil ševcem. Po tovaryšském období se stal ševcovským mistrem v Moravské Třebové na předměstí čp. 58 (Brněnská 21). Oženil se 14. listopadu 1843 s Rosalií Jenisch, dcerou moravskotřebovského soukenického mistra Wenzela Jenische z domu čp. 30 (Brněnská 42). Z manželství vzešly čtyři děti: Karl (1846), Hermann Wenzel (1848), Josef Kalasánský (1850) A Franziska Rosalia (1852).

Nová etapa nastává pro Franze Fritschera 8. listopadu 1850, kdy složil slib městské rady a stal se policejním sluhou. K tomuto místu patřil také byt v obecním domě č. 16 na náměstí. Pracovní náplň policejního sluhy byla pestrá: roznášel písemnosti, svolával radní k zasedání, „vybubnovával“ zprávy městské rady. K práci policisty přistupoval velmi svědomitě – odháněl chlapce lezoucí po kašně, ale stíhal i zločince. 

Mezi lidmi byl uznáván jako autorita. O tom svědčí následující příběh: Jeden třebovský mladík zplodil nemanželské dítě. Jeho matce dal peníze, ona vypadala být spokojená, tak považoval záležitost za uzavřenou a chtěl se oženit s jinou. Když se ale svatební průvod blížil ke kostelu, zavržená dívka tam již čekala i s dítětem a chtěla udělat skandál. Průvod se zastavil, nevěsta plakala, ženich však běžel pro Fritschera. Ten přispěchal, vzal dítě do náručí a matku odvedl postranními uličkami do svého bytu. Tam ji uštědřil kázání, že se nesluší nechat si zaplatit a potom dělat problémy. Kázání trvalo tak dlouho, než skončil svatební obřad. Potom Fritscher mladou ženu milostivě propustil.

Hrob F. Fritschera na Křížovém vrchu
(foto MP)
Po dobu, kdy sloužil Franz Fritscher městu, se vystřídalo sedm starostů. Roku 1875 Franzi Fritscherovi zemřela manželka Rosalie. Když se na něm začalo projevovat stáří, vykonával pro město jen lehčí práce a mimo to pracoval jako sluha v městské spořitelně (1892). Poslední roky svého života prožil v rodině své dcery Franzisky Biwank v obecním domě. Zemřel v Moravské Třebové 16. prosince 1896. Jeho hrob se nachází v Moravské Třebové na Křížovém vrchu.

Franz Fritscher se dlouhá léta zabýval historii. Proto pro něj měl velký význam volný přístup k městskému archivu, který byl na půdě obecního domu. S velkou pečlivostí zpracoval hromady písemností. Z jeho práce vznikla především kniha Gedenkbuch der Stadt Mährisch Trübau und der zum ehemaligen M. Trübauer Dominium gehörigen Gemeiden – v překladu: Pamětní kniha města Mor. Třebové a obcí patřící k někdejšímu moravskotřebovskému panství. Poprvé vyšla jeho vlastním nákladem roku 1868. Druhé vydání roku 1880 bylo nákladem Emanuela Nowotnyho v Moravské Třebové – prohlédnout si ho můžete zde. Cenné jsou také jeho rukopisy k dějinám domů Moravské Třebové. Psal i články do novin, např. o městském opevnění. Jeho dílo se dodnes oceňuje zejména pro množství shromážděných údajů z pramenů, které dnes lze těžko dohledat a ověřit.

Martin Protivánek
s využitím: M. Skřivánek - Německé dějepisectví Hřebečska od konce 
19. století do roku 1945, J. Martínková - Franz Fritscher (1813–1896)
úvodní foto: archiv Městského muzea Moravská Třebová

Žádné komentáře:

Okomentovat