neděle 3. března 2019

Turisté si vyšlápli do Opatova

Poslední únorovou sobotu, v době probíhajícího masopustu, se výletovalo v české části Hřebečka a sice s oddílem turistiky Sokola Česká Třebová. Mezi pětatřiceti účastníky Výšlapu do Opatova převažovali turisté z pořádajícího oddílu a KČT Moravská Třebová, přijeli ale i čtyři turisté od Olomouce.

Téměř dvanáctikilometrová trasa vedla od železniční zastávky z Anenské Studánky přes Helvíkov do Opatova. Turisté jedoucí od Moravské Třebové si trasu navíc prodloužili o procházku přes Trpík, aby si zkrátili dobu čekání na příjezd vlaků od České Třebové. Ranní mrazivé teploty přišly vhod, díky nim zůstali po procházce polní cestou k zastávce v Anenské Studánce zářivě čistí, takže mohli směle zvolaným pozdravem přivítat turisty od České Třebové.

Bylo krásně mrazivo a vykukující sluníčko slibovalo pěkné počasí – to se splnilo. Díky nádherně jasné obloze se turisté mohli kochat výhledy již od Trpíka a Anenské Studánky. Od železniční zastávky v Anenské Studánce zamířila výprava kolem bývalých lázní, podle níž se výše jmenovaná obec jmenuje. Do někdejších lázní s léčivým pramenem a kaplí sv. Anny se však výletníci nedostali. Nynější areál Domova u studánky slouží pro mentálně postižené klienty, o které se starají řádové sestry, a je pro veřejnost nepřístupný (Je však možné se sem dostat v srpnu o Anenské pouti). 

Samotná obec Anenská Studánka je od železniční zastávky vzdálena přes 2 km a turisté po mírném stoupání zavítali jen na její okraj, neboť na začátku obce zabočili směrem na Helvíkov. Než však výprava dorazila do Helvíkova, musela překonat poměrně velké převýšení, jehož vrchol dosahoval přes 580 m n. m. Stoupání zpestřovaly kolem stojící větrníky, na které se účastníci jednoho z výletů se zakladatelem tohoto webu z hráze rybníka Hvězda nedaleko Opatova, kde dříve stával zámeček.

V Helvíkově využili výletníci domluvené otevření kaple Nanebevzetí Panny Marie k její návštěvě. Další čas si vyplnili drobným občerstvením z vlastních zásob a prohlídkou okolní lidové architektury. Poté pokračovali dále Helvíkovem a pozvolným klesáním až do Opatova. Opatov je typickou hřebečskou obcí, která se táhne a klikatí podél řeky Třebovky do vzdálenosti několika kilometrů. Opatov míval status městečka, ale po roce 1945 se však toto označení nepoužívalo. V polovině 19. století zde objevili dělníci při opravě železničního náspu dokonce kostru třetihorního savce Dinotheria. Turisté mohli cestou k Opatovské hospodě, občerstvovacímu cíli, obdivovat některé stavby hřebečské lidové architektury a také sakrální stavby, především kostel sv. Antonína ze 14. století s renesanční hřbitovní kaplí a vedle stojící budovu fary původně z 18. století, která byla údajně využívána dříve jako lovecký zámeček.

Kapacita Opatovské hospody byla obsazená rezervovanými místy a na některé turisty nemající rezervaci se místa dlouho nedostávalo. Této chvíle využili ještě někteří k prohlídce okolí kostela a fary. Po vydatném občerstvení pak už nastal čas návratu domů…
text a foto: Martin ProtivánekŽádné komentáře:

Okomentovat